Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is het bewust maken van de levensenergie die tussen de twee polen stroomt met het doel energieblokkades te verzachten of op te heffen. Waar leven is stroomt energie en energie stroomt van plus(+) naar min (-), net zoals het magnetisch energieveld van de aarde of een batterij. Elk magnetisch of envergieveld kent een positieve pool en een negatieve pool en een neutrale pool

Polariteitsmassage is het levenswerk van Dr. Randolph Stone (geb. 1890 in Oostenrijk) Hij ontdekte dat het lichaam een magnetisch veld heeft dat alle andere systemen leidt. Het beïnvloedt dus zowel het fysieke lichaam als de emotionele en mentale systeem.

Als er blokkades zijn dan stroomt de levensenergie langzamer, zoekt het een omweg of wordt het verspild aan energievreters. Voor veel mensen zijn energieblokkades voelbaar en soms ook aanwijsbaar door fysieke klachten zoals bijv. een stijve nek, rugklachten, vermoeidheid enz. Als tegengestelde punten met elkaar worden verbonden, dan wordt de helende levensenergie versterkt. Ook kan het je meer bewust maken van lichaamsblokkades.

Er zijn verticale polariteit zones die van boven naar onder lopen, waarbij de bovenkant van het lichaam positief geladen is en de onderkant negatief geladen. De horizontale polariteit zones lopen van rechts (positief) naar links (negatief)

Ook zijn er die dynamische polariteitcentra die erg ontvankelijk zijn voor energie. Hiernaast zijn er nog vele andere punten die met een polariteitsmassage verbonden kunnen worden.

Polariteitsmassage is onder andere goed voor:

  • Allerlei soorten lichamelijke klachten, zoals bv. hoofdpijn, buikpijn etc.
  • Stress
  • Weinig energie
  • Vermoeidheid
  • Slapeloosheid
  • Verdriet
  • Angst
  • Boosheid
  • Verwerking van emoties